Sivistyssanoja

Mielessä on pyörinyt pitemmän aikaa kerätä mielenkiintoa herättäviä sanoja, joihin olen törmännyt mediassa. Olen miettinyt miten toteuttaisin kyseisen "sanakirjan". Uusi blogi vai olemassa olevaan blogiin muiden merkintöjen sekaan? Usean blogin ylläpitäminen vie kenties liikaa aikaa, ja blogimerkinnät saattaisivat "kadota virtaan" muiden blogimerkintöjen seassa. Siispä päätin tehdä uuden sivun olemassaolevaan blogiin.

Eräs ilta, pitkään pohdittuani, päätin ja päädyin uuteen blogiin:
SANASTA KIINNI


UULAN SANAKIRJA

Asiasana, avainsana, hakusana, tunniste
linkki
Tekstin sisältöä ja aihetta kuvailevia sanoja, kertoo mitä tekstistä löytyy tai mitä käsittelee. Yleisimmin tunnettu käyttökohde hakukoneet (mm. Google) ja kirjastojen tieokannat.

Dioraama
WP, Pienoismallit.net
Pienoismalli, malleille on rakennettu myös autenttinen ympäristö. Osittain kolmiulotteinen maisemamalli tai asetelma, joka esittää esimerkiksi historiallista tapahtumaa tai tilannetta luonnossa. Käytetään yleensä museoissa elävöittämään ja havainnollistamaan näyttelyitä.

Easter egg, suomeksi pääsiäismuna
WP:Easter egg (interaction design), Pääsiäismuna (media)
Pääsiäismunalla on monta merkitystä. Perinteisesti pääsiäismunat ovat erään tiettyyn kristilliseen perinteeseen liittyvä koristeellinen kananmuna. Mutta nk. virtuaalinen pääsiäismuna on asia erikseen. Pääsiäismuna-termiä käytetään piilotetusta viestistä, vitsistä tai ominaisuudesta eri sähköisissä medioissa. Näitä esiintyy mm. elokuvissa, kirjoissa, tietokoneohjelmissa, verkkosivuilla ja videopeleissä. Termin käyttö piilotetun viestin/sanoman merkityksessä käytettiin ensimmäisen kerran 1970-luvulla, kun Atari-yritys huomasi piilotetun salaisen viestin Adventure-pelissä.

Elokuvissa ohjaajat voivat käyttää pääsiäismunana esimerkiksi cameo-rooleja tai mainintoja muista elokuvista (tulevista tai menneistä). DVD-julkaisuissa voi löytyä piilotettuja lisävalikoita, joista voi löytyä esimerkiksi poistettuja kohtauksia. Episodi-lehti on listannut artikkelissa DVD-julkaisujen pääsiäismunia.

Epifyytti, päällyskasvi
WP, Oulun yliopisto, Tieteen termipankki
Luonnontieteen/biologian termi, toisen kasvin päällä kasvava kasvi, kasvaa toisen kasvin päällä tai muutoin siihen kiinnittyneenä. Kreikan kielestä: epi- ('päällä') ja phyton ('kasvi'). Ei juurikaan (negatiivista) vaikutusta itse isäntäkasviin, toisin kuin loiskasveilla. Esimerkkinä Suomessa puiden rungoilla elävät sammaleet ja jäkälät.

Numismatiikka, rahatiede
Numismatiikka (WP), Suomen Numismaatikkoliitto
Rahojen ja mitalien tutkimusta; termiä käytetään myös rahojen ja mitalien harrastusluontoisesta keräilystä. Numismatiikan tutkimusaluetta myös muut maksuvälineet, kuten setelit ja muut arvopaperit sekä maksukortit kolikoiden ohella.

Sosiaalinen media, some
Vuorovaikutteinen ympäristö, johon mm. Facebook, blogit, Twitteri ja Instagram kuuluvat.

Svetisismi ja anglismi
Vieraan kielen (ruotsi, englanti) vaikutus suomen kieleen. Lainasanat, lauserakenne, kielioppi. Suomen kielelle epätyypillinen käyttäytyminen ta käyttö.

Termiset vuodenajat
WP, Ilmatieteenlaitos
Lämpötila (ja sää) pysyy tietyn lämpötila-asteikon sisällä tietyn ajan. Suomessa määritellään vuorokauden keskilämmön mukaan, muualla tarkastelujakso saattaa olla pitempi (viikko). Esimerkiksi Suomessa terminen kesä on silloin, kun vuorokauden keskilämpötila pysyy +10 asteen yläpuolella.
* kevät: vuorokauden keskilämpötila nousee pysyvästi 0 asteen yläpuolelle
* kesä: lämpötila väh. +10 astetta
* syksy: lämpötila kork. +10 astetta
* talvi: lämpötila kork. 0 astetta

Throwback Thursday, lyh. #tbt
Somessa käytetty ilmaisu, jolla merkitään vanhat kuvat. Löyhänä kriteerinä voidaan pitää viiden vuoden ikää. Kuvat julkaistaan yleensä torstaisin, kuten nimityksestä selviää.

MEDIA-ALAN SANASTOA

Advertoriaali [WP, Kotus], samankaltainen termi natiivimainonta [WP]
Artikkelin muotoon tehty lehti-ilmoitus, lehtijutun kaltainen mainos. Toimitukselliseen tapaan tehty mainos, joka ulkoisesti muistuttaa tavallista lehtijuttua. Voi sisältää tekstin ohella esimerkiksi kuvia sekä ilmoittajan logon ja yhteystiedot. Voi sekoittua "oikeaan uutiseen". Englannin sanoista advertisement (mainos, ilmoitus) ja editorial (pääkirjoitus).
Linkit: Natiivi mainonta / City, Mikä erottaa natiivimainonnan ja sisältömarkkinoinnin / Harvamarketing

Embargo [WP]
Tiedon tai tiedotteen julkaisuajankohta, milloin tiedon saa julkaista (aikaisintaan). Voidaan ilmaista esim. muodossa Julkaisuvapaa 1.1.2002 klo 12.

Ingressi [WP]
Artikkelin johdantokappale, "intro". Parin lauseen kappale jutun alussa, joka lyhyesti kertoo jutusta.

Kainalojuttu [WP]
Varsinaiseen artikkeliin liittyvä lisäteksti, pääartikkelista erotettu ja kuitenkin aiheeseen liittyvä osio. Voi olla kantaaottava, huomio, kritiikki...

Kenen media
Oma tai omistettu
Yrityksen (täysin) omistama/hallussa oleva media tai viestintäkanava, esimerkiksi yrityksen kotisivut.
Ostettu
Ilmoitukset ja mainokset, muualla ja muissa medioissa julkaistu juttu.
Ansaittu
Riippumaton kolmansilta osapuolilta saatu huomio, arvio tai arvostelu yrityksestä; journalistisen prosessin läpikäynyt näkyvyys toimitetussa mediassa

Revolverihaastattelu
Pikainen/lyhyt haastattelu, artikkelissa teksti kysymys-vastaus-asettelulla

Viestintä
Sisäinen viestintä
Organisaation sisäinen viestintä: esim. infot ja tiedotteet intrassa (yrityksen sisäinen verkko), yrityksen (sisäinen) sähköpostiviestintä. Yrityksen, yhdistyksen tai organisaation sisällä tapahtuva tiedonvälittyminen ja vuorovaikutus.
Ulkoinen viestintä
Organisaation muille jakama informaatio, esimerkiksi yrityksen tiedotteet ja mainonta mediassa.

Värijärjestelmät
Värien esittämisessä on käytössä useita eri tekniikoita ja värijärjestelmiä.
CMYK [WP]
CMYK-järjestelmää käytetään yleisimmin painotekniikassa. CMYK tulee englannin sanoista Cyan (syaani), Magenta (magenta), Yellow (keltainen) ja Key (avainväri eli musta). Kuvaa tallennettaessa CMYK-väritilassa, jokaiseen kuvatiedoston pikseliin tallentuu neljän värin voimakkuustiedot (esitetään prosentteina). Painattaessa jokainen väri painetaan erikseen, eli puhutaan neliväripainatuksesta.
RGB [WP]
Tietotekniikassa puhutaan RGB-väreistä. Nämä värit ovat punainen (red), vihreä (green) ja sininen (blue). Kuva muodostuu pisteistä, ja jokainen kuvapiste voi esittää 256 erilaista kirkkaustasoa kutakin kolmea osaväriä kohti.


Linkit:
Media-alaan liittyviä sanastoja
Graafisen alan sanasto, Print&Media
Sanasto, Graafinen.com
Digitaalisen mainonnan sanasto, IAB
Mediasanasto, Heikki Kuutti (pdf, issuu.com)


Muut linkit
Suomi on kekseliään sanasepon unelmakieli – ruotsia puhuva nyrpistelee uusille ilmaisuille, Yle Kulttuuri 16.7.2015

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti