lauantai 7. toukokuuta 2016

Readers from Russia?

Where the readers come from
Yleensä en kirjoita englanniksi, mutta nyt on kirjoitettava myös englanniksi. (Ja venäjäksi, käyttäen Googlen kääntäjää.) Tutkin blogini tilastoja ja blogini on saanut useita klikkauksia Venäjältä. Jopa enemmän kuin Suomesta. Miksi? Mikä viehättää blogissani? Mikä tekee blogistani mielenkiintoisen? Miksi niin monta klikkausta Venäjältä?

Kirjoitan blogiani suomeksi, harvemmin edes englanniksi. Olisiko alle 10 merkintää yli 600 merkinnästä? Kielitaitoa vaatii, jos ulkomaalainen meinaa lukea blogiani...


Usually I don't write in English but now I have to write also in English. (And in Russian, using Google Translator.) I just check my blogs statistics, and there is many clicks/readers from Russia. Even more than from Finland. I wonder why? What fascinate in my blog? What makes my blog so interesting? Why so many clicks from Russia?

I write my blog in Finnish, not so often in English. Less than 10 from over 600 entry? Need some language skill to read (or understand) what I wrote in my blog.


Обычно я не пишу на английском языке, но теперь я должен написать также на английском языке. (А в России, с помощью Google Translator.) Я просто проверить мои блоги статистику, и есть много кликов / читатели из России. Даже больше, чем из Финляндии. Интересно, почему? Что завораживают в моем блоге? То, что делает мой блог так интересно? Почему так много кликов из России?
Я пишу свой блог на финском, не так часто на английском языке. Менее 10 из более чем 600 записи? Нужна языковой навык читать (или понимать), что я написал в своем блоге....

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti